Welkom bij P.J. van den Broeke.

De advocatenpraktijk is gevestigd in Overveen.
De praktijk richt zich op de volgende rechtsgebieden: Personen- en Familierecht, Arbeidsrecht,
Strafrecht en Vreemdelingenrecht.

Maak direct een afspraak.

 

P.J. van den Broeke

mr. P.J. van den Broeke studeerde in 1983 af in civiel recht aan de Rijks-universiteit in Leiden.

Na zijn studie werkte hij bij diverse bancaire instellingen in Amsterdam en Londen. Hierdoor werd ruime kennis opgedaan op het gebied van vermogensbeheer en de financiële markten.

In 2004 vestigde mr. P.J. van de Broeke zich als zelfstandig advocaat in Haarlem. 

Het kantoor

Het kantoor richt zich op het Familierecht en het Huwelijksvermogensrecht, echtscheidingszaken waarbij huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding aan de orde komen.

Op het gebied van arbeidrecht wordt gratis advies verstrekt.

RECHTSGEBIEDEN

Een overzicht van de rechtsgebieden van ons advocatenkantoor:

Personen- en Familierecht

• Echtscheidingsverzoeken
• Huwelijkse voorwaarden
• Alimentatie en onderhoudsbijdragen
• Verdelen en verrekenen

Arbeidsrecht

Advies bij:

• Ontslag op staande voet
• Ontbinding arbeidsovereenkomst
• Berekening ontslagvergoeding
• Arbeidsconflicten

Enkele Strafzaken

Naast het gewone (commuun) strafrecht kunnen economische delicten ten laste worden gelegd onder de Wet economische delicten en zijn zaken op het gebied van belastingontduiking (btw, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting), beleggingsfraude, handel met voorkennis, witwassen en het Vuurwerkbesluit.Ook wordt het slachtoffer als benadeelde partij in het strafproces bijgestaan.

Vreemdelingenrechtprocedures

• Tegen de door Arbeidsinspectie opgelegde boete
• Opheffing van vreemdelingenbewaring ( = detentie van illegale vreemdelingen)
• Opheffing van ongewenstverklaring;
• Opheffing inreisverbod;
• Procedures inzake terugkeerbesluit
• Aanvraag verblijfsvergunning voor uzelf, voor uw partner, voor uw kind, voor een familielid of voor een werknemer.
• Bezwaar en beroep indienen als de aanvraag verblijfsvergunning is afgewezen

Civiele procedures

• Vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van verliezen in de beleggingsportefeuille, waarbij schending van de zorgplicht van de bank aan de kaak wordt gesteld
• Verkopen van rentederivaten en betrokkenheid bij manipulatie van Euribor-rente en het verkopen van risicovolle hypotheken en verzekeringen.

Heeft u een (rechts)vraag?

U kunt uw vraag mailen of direct bericht sturen via het contactformulier. Als u een afspraak wilt maken voor een oriënterend gesprek kan dat ook telefonisch.

DIENSTEN

Advies

Bij echtscheiding is het van belang uw situatie in kaart te brengen. Onze eerste stap in elk contact met de cliënt is dan ook het beantwoorden van de belangrijkste vragen. Het kan nodig zijn om op korte termijn actie te ondernemen.

Onze werkwijze is gericht op praktische oplosssingen.

Bij een juridisch of financieel ingewikkelde zaak waar u als ondernemer of vermogende particulier bij betrokken bent, zullen de zakelijke gevolgen van de echtscheiding voor u als ondernemer een belangrijke rol spelen.

Procedures

Procedures op het gebied van vreemdelingenrecht worden gevoerd tegen de IND middels adminstratief bezwaar, bv. met betrekking tot intrekking verblijfsvergunningen.

Beroep wordt ingesteld middels de Habeas Corpus Vw 2000 procedures. Dit zijn beroepschrift tegen vreemdelingenbewaring, terugkeerbesluit en/of inreisverbod en beroep tegen toegangsweigering.

Ook worden voorlopige voorziening (o.a. in artikel 64 Vw) procedures gevoerd bij dreiging uitzetting.

Overige strafzaken

De officier van justitie kan een zaak ‘pro forma' op zitting brengen. Pro forma is Latijn voor ‘voor de vorm'. In feite wordt uw zaak dan op de zitting gestart (uw zaak wordt voorgedragen) en onmiddellijk vordert de officier van justitie de schorsing van de behandeling. Uw zaak wordt dan dus niet echt inhoudelijk behandeld. Deze pro forma zitting is puur bedoeld om de termijn van de voorlopige hechtenis veilig te stellen. Er moet namelijk binnen 104 dagen een strafzitting hebben plaatsgevonden, anders moet justitie u weer op vrije voeten stellen.

Wat betaalt u voor onze diensten?

Het uurtarief is €195,- exclusief btw en overige kosten.

Naast dit vaste uurtarief brengen wij tevens een opslag voor kantoorkosten van 6% in rekening. Onze werkzaamheden worden per 6 minuten geregistreerd en maandelijks gedeclareerd. Al onze declaraties zijn overzichtelijk ingericht en standaard voorzien van een urenspecificatie, zodat de cliënt op duidelijke wijze inzicht heeft in de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.

Advies op het gebied van Arbeidsrecht is gratis.

In sommige gevallen worden de kosten voor u vergoed, omdat u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Contact

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht

Contactgegevens

Bel ons op
023- 576 34 59


Advocatenpraktijk mr. P.J. van den Broeke
Ter Hoffsteedeweg 26
2051 ES Overveen
mail@advocaatbroeke.nl

© 2016 Advocatenkantoor P.J. van den Broeke. Design by FaabDesign, made by AppIO